toprak kirliliğinin etkileri

 

Toprak üzerinde biriken katı atıklar, metaller gibi maddelerin zaman içerisinde toprağa karışması ile toprak kirliliği meydana gelmektedir. Kirlilik sonucu toprakta bulunan bazı zararlı maddeler (civa, radyoaktif madde, nitrat, nikel, kurşun oksit gibi ...) bitkilerin yapısına geçerek besin kirliliğine sebep olmakta ve dolayısıyla bu zararlı maddeler besin zincirinin son halkası olan insan organizmasına besinler yoluyla alınabilmektedir. Bu tür maddelerin bazıları fazla miktarda vücuda alındığı takdirde vücutta zehirleyici etki yaratabilirken, bazıları az miktarlarda dahi biyolojik birikim nedeniyle zaman içerisinde organizmada zararlı etkilere neden olabilmektedirler.

Özellikle tarımsal zararlıları yok etmek amacıyla havadan püskürtülen böcek öldürücü maddeler (pestisitler) ve toprakta yaşayan zararlılar için kullanılan maddeler doğrudan veya dolaylı olarak toprağa geçerler. Topraktaki bu kalıntılar besinler ve diğer yollarla insan ve hayvanların vücutlarına geçebilirler. Ayrıca, bu maddelerle kirlenmiş topraklarda yetişen sebze, meyve ve tahıl ürünleri yapısına da geçebilmektedirler. Pestisitler, doğrudan zehirleyici etkilerinin yanında, pestisit kalıntıları içeren besinlerin tüketilmesi sonucunda da insan organizmasında önemli zararlar görülebilmektedir. Bu zararlı kimyasal maddeler bilinçsizce ve kontrolsüz kullanıldığı zaman sadece bitki yapısında yer almakla kalmayıp, meyve ve sebzelerin verimini ve kalitesini de düşürmektedirler.

Doğal yapısı bozulan toprakalar,üzerinde bitki hayvanları barındırmaz.Kanalisazyon, temizlik malzemeleri veya çeşitli fabrika atıkları ile kirlenen sular toprak kirlenmesine neden olur.kirli sular hayvan otlaklarından geçerse veya tarım arazilerinin sulamasında kullanılırsa içindeki kimyasal maddeler toprağa bulaşır.kirlenmeye neden olur.bu kimyasal maddeler insanları ve hayvanları öldürebilir.

egzoz ve baca gazları içinde karbondioksit, azotdioksit, kükürtdioksit gibi gazların havaya bırakılması ile, bu gazlar havadaki su buharı ile birleşerek asit yğmurlarını oluştururlar.azit parçacıkları yeryüzüne inerek toprağa karışır.bitki, hayvan ve insanlar zarar görür.

Toprak en önemli doğal kaynaklardan birisi olup; tarım dışı amaçlarla kullanılması, ağır metallerle kirlenmesi ve erozyon sonucu oluşan etkilerle kayıplara uğramakta ve verim düşmektedir. Kaybedilen toprakların yeniden kazanılması çok zordur. 

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !